“Yönetici Özeti” başlıklı bu makalede, proje ortakları FFP projesi için Eğitim Çerçevesini paylaşmaktadır. Proje ortakları: koordinatör L4Y Learning For Youth GmbH Almanya; BOSEV (Türkiye), KMOP (Yunanistan), SPEL (Portekiz), OVAR-Forma (Portekiz), Cesie (İtalya), Growth-Coop (İspanya) ve Citizens in Power (Kıbrıs).

R1 – FFP Eğitim Çerçevesi raporunun tamamını buradan indirebilirsiniz. Alternatif olarak, Yönetici Özetine buradan erişebilirsiniz. Raporun tamamına ilişkin blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Yönetici Özeti’ne Almanca, Ingilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, İspanyolca ve Bahasa dillerinde de ulaşabilirsiniz

İçerik Tablosu

TR Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir

Avrupa Komisyonu’nun bu içeriğin hazırlanmasına verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Erasmus+

Orman Yangını Eğitim Çerçevesi Yönetici Özeti

Orman Yangınlarından Korunma Projesi’nin (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) önemli etkileri, çevrenin korunması ve kırsal toplulukların orman yangınlarına karşı hazırlıklı ve dirençli olmalarını teşvik ederek sosyal olarak dahil olmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, ortaklar “Yangın önleme ve orman yangınlarına karşı kendini koruma” konulu bir eğitim modülü geliştirecektir. Ayrıca, ortaklar bu eğitimi yetişkin kırsal topluluklara yüz yüze ve sanal olarak (çevrimiçi bir platform aracılığıyla) sunacaktır.

Proje ortakları, dokuz ay boyunca Sonuç 1 (R1) – FFP Eğitim Çerçevesini geliştirdi ve aşağıdaki faaliyetlerden planladı: harici bir uzman grubunun oluşturulması, kırsal nüfusun orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla karşılaştıklarında kendilerini koruma konusunda eğitilmesine yönelik iyi uygulamalar hakkında kıyaslama; kırsal alanlardaki insanlarla görüşmeler; sivil koruma ve orman yangını konusunda profesyonellerle görüşmeler; ön modül yapısının tanımlanması; modül yapısını tartışmak için harici bir uzman grubuyla yuvarlak masa toplantısı; ve ForestFireProtection eğitim çerçevesini içeren bir rapor:

Proje ortakları olarak kullanıldığımız metodoloji:

– İlk olarak, projenin sonraki aşamalarında geri bildirimde bulunmak üzere sivil savunmadan, bölgesel yetkililerden ve eğitim konularından oluşan bir uzman grubu davet ettik;

– İkinci olarak, farklı Erasmus+ projelerini kapsayan dünya çapındaki iyi uygulamalar hakkında kıyaslama araştırması yaptık;

– Üçüncü olarak, kırsal kesimden insanlarla ve sivil koruma ve orman yangını konusunda profesyonellerle 196 görüşme gerçekleştirdik;

– Dördüncü olarak, ön modül yapısını oluşturmamızı sağlayan önceki faaliyetleri sonuçlandırdık;

– Son olarak, uzmanlar grubu modül yapısı hakkında geri bildirimde bulundu ve ortaklar olarak modül yapısının son halini oluşturmak için buna göre değişiklikler yaptık.

Sonuç olarak, Sonuç 1 (R1) – FFP Eğitim Çerçevesi sırasında geliştirilen faaliyetler ve toplanan veriler, ortaklığın “Yangın önleme ve orman yangınına karşı kendini koruma” eğitim modülünün yapısını oluşturmasını sağlamıştır.

Eğitim Çerçevesi

ÜniteİçerikÖğrenme ÇıktılarıSüre
1. Orman yangınına giriş1.1 Orman yangınının tanımı
1.2 Çevre üzerindeki etki
1.3 Ateşleme sebepleri
1.3.1 Yangın Üçgeni
1.3.2 Doğal aktivite
1.3.3 İnsan aktivitesi
1.4 Yangın sınıflandırması
1.5 Ormanları ve orman yangınlarını yönetmek
• Orman yangını kavramını bilir;
• Orman yangınının çevre üzerindeki etkisinin farkına varır;
• Yangın tehlikelerinin ve tanıdık tutuşturma kaynaklarının varlığının farkına varır;
• Yangın türlerini ve nasıl yayıldıklarını belirler.
5 saat
2. Orman yangını önleme2.1 Haberdar Olmak
2.2 Ormanlara değer vermek
2.3 Önleyici tedbirler 2.3.1 Genel
2.3.2 Ormanlardayken 2.3.3 Ekipman
2.4 Yangın güvenlik bölgesi
• Orman yangınlarıyla ilgili yerel yasaların farkında olmanın önemini anlar;
• Doğal alanların ekolojik düzeyini ve ormanların çevresel önemini anlar;
• Önleyici orman yangını önlemlerinin farkında olur;
• Farklı türdeki yangın önleme ekipmanlarını tanımlar ve bunları ne zaman kullanacağınızı bilir;
• Ana adımları tanımlar ve bir yangın güvenlik bölgesi oluşturur;
5 saat
3. Orman yangınına karşı kendini koruma3.1 Kaçış Planı
3.2 Orman yangınına müdahale – hangi durumlarda ne yapılmalı: 3.2.1 İkamet alanına yaklaşırken
3.2.2 Evde kapalı kalmışken
3.2.3 Dışarda iken
3.3 Acil durum kiti
• Bir kaçış planı oluşturmak için ana adımları belirler ve tahliye sırasında nasıl devam edileceğini bilir;
• Farklı durumlarda ve yerlerde bir orman yangınına nasıl müdahale edileceğine ilişkin genel prosedürleri anlar;
• Acil durum kitinin parçası olan öğelerin önemini anlar
6 saat

Yönetici Özeti: Sonuç

Bu rapor, Sonuç 1 – FFP Eğitim Çerçevesi sırasında Orman Yangından Korunma proje ortaklığı tarafından geliştirilen faaliyetlere genel bir bakış sunmaktadır.

Ayrıca, bu raporda açıklanan farklı faaliyetlerin uygulanması, orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarına karşı kendini koruma hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir eğitim modülü ve eğitim materyallerinin oluşturulmasının temellerini bulabilirsiniz.

Proje yararlanıcılarının kalite ve beklentilerini karşılayan nihai bir eğitim yapısı oluşturmak için proje sırasında yer alan uzmanların öneri ve görüşleri dikkate alınmıştır. Ayrıca, uzmanların ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla ortaklık şu konularda değerli tespitlere ulaşmıştır:

  • Özellikle kırsal alanlarda orman yangınlarını önleme ve kendini koruma konusunda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve girişimlerin eksikliği;
  • Orman yangını uzmanlarının yerel yasalar ve orman yangını önleme prosedürleri hakkında genel olarak halkın bilgi eksikliği ve kırsal alanlarda iletilen bilgi eksikliği ile ilgili karşılaştıkları kısıtlamalar olduğu;
  • Hem genç hem de yaşlı nesillerin orman yangınlarını önleme ve çevreyi korumak, hayat kurtarmak ve orman yangını uzmanlarının rolünü kolaylaştırmak için orman yangınlarına karşı kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrenme konusundaki istekliliği; ve
  • Eğitim modülünde ele alınması gereken en temel konular projenin ilerleyen aşamalarında bu tespitler ışığında geliştirilecektir.

Faaliyetler sırasında toplanan veriler ve uzmanların doğrulama ve katılımı göz önüne alındığında, proje ortakları, geliştirilecek eğitim modülünün kırsal nüfusun güvenliğini artırmak için bilgi ve becerilerin aktarılmasını destekleyeceğine ve böylece projenin hedeflerine ulaşacağına inanmaktadır.

Ayrıca, bültenimize abone olmayı unutmayınız.

Bizi Facebook ve Youtube‘da takip ediniz Son olarak, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.