Orman Yangınlarından Kendini Korumak” başlıklı makalemiz Alman koordinatör L4Y Learning For Youth GmbH, ve proje ortakları BOSEV (Türkiye), KMOP (Yunanistan), SPEL (Portekiz), OVAR-Forma (Portekiz), Cesie (İtalya), Growth-Coop (İspanya), Citizens in Power (Kıbrıs) tarafından 2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430 sözleşme numarası ile yürütülen ve Erasmus+ programı tarafından finanse edilen projemiz hakkındadır.

Avrupa Komisyonu’nun bu içeriğin üretimini onaylaması, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu değildir.

Erasmus+

İçerik

Projenin Temeli
Kapsam
Amacı
Beklenen Sonuçları
Son Söz

Projenin Temeli

Bu proje, orman yangınlarına karşı kendini koruma ve orman yangınlarının önlenmesi konularında eğitim vermeyi hedeflemektedir. Özellikle , Akdeniz Avrupa’sındaki kırsal nüfusun hayatlarını kurtarmayı amaçlamaktadır . 

Kapsam

Orman yangınları 2017 yılında Portekiz’de 116’dan fazla ve 2018’de Yunanistan’da 102’den fazla cana mal olmuştur. Ne yazık ki Akdeniz Avrupa’sında yüzlerce can almaya da devam etmektedir maalesef . WWF’nin “Ormanlar Alev Alıyor – Küresel orman yangınlarının nedenleri ve etkileri” (2017) araştırmasına göre: “Akdeniz bölgesinde, 1960’lardan bu yana yıllık ortalama yakılan alanlar dört katına çıkmıştır”. Almanya(Polonya’dan sonra) Orta Avrupa’daki en yüksek ikinci orman yangını etki alanı ile tanımlanmaktadır . Avrupa Komisyonu’ndan “Orman Yangınları – AB’de Kıvılcım Ateşi Akıllı Politikalar” raporu (2018); şimdiye kadar benimsenen politikaların sınırlarını çizmektedir. Bir yandan da şunu ifade emektedir; “AB yirmi yıldır Çerçeve Programları ve diğer finansman araçları aracılığıyla orman yangınları araştırmalarını finanse etmektedir. Büyük ölçekli projelerden geleneksel veya Marie Skłodowska Curie bireysel burslarına kadar yaklaşık 60 araştırma projesi desteklenmiştir.

Bu bağlamda toplamda 100 milyon Euro’dan fazla AB katkısı sağlanmıştır. “Yangın söndürmeyi tercih eğilimi var”, “iyileştirme için belirli alanlara” atıfta bulunulmaktadır. Dahası kesin kısa vadeli sonuçlarıyla, orman yangını koruma programlarının etkinliğini artırabilecek önleme (iklim değişikliğine uyum dâhil) için gereken uzun vadeli yatırım çabası üzerinde” durulmaktadır.

Bu rapor, 5 “Mevcut Politika Zorlukları” na atıfta bulunmaktadır. 

Bu projede bunlardan aşağıdaki 2 tanesini ele almayı amaçlamaktadır:

– “Odağı baskıdan önlemeye kaydırmak ve risk altındaki toplulukların farkındalığını ve hazır bulunurluğunu artırmak.”

– “Bütünleşik yangın yönetimi yoluyla dirençli arazileri ve toplulukları teşvik etmek”.

Özellikle, “Toplulukların orman yangınları tehlikesine karşı direncini sağlamak [ki bu] riske fiili maruz kalmaya yönelik bilgi düzeyinde bir gelişmeyi ve bir yangın durumunda acil duruma etkin müdahaleyi gerektirecektir.”

Orman Yangınlarından Kendini Korumak: Yeşil Mutabakat

Avrupa Yeşil Mutabakatı orman yangınlarının görülme sıklığını ve kapsamını azaltmak için Avrupa’da etkin ağaçlandırma ve orman koruma ve restorasyonu sağlamak için 2021 için yeni bir AB Orman Stratejisini de duyurdu. Buna ek olarak, Mart 2021’de Avrupa Komisyonu, “Karatabanlı orman yangını önleme – Avrupa’da güvenlik ve dayanıklılık için peyzajların, ormanların ve ormanlık alanların yönetimine ilişkin ilkeler ve deneyimler” kitapçığını yayınladı. Bu rapor, “Yeşil alanların yakınında yaşayan nüfus yoğunluğunun farklı orman yangını riskleri ve ilgili faaliyetler hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini” belirten “Planlama” alt bölümüne atıfta bulunmaktadır. Dahası kentsel alanlar bazen kırsal alanlara uzandığından, orman yangınları artan nüfusu etkileme riski taşımaktadır. Bu nedenle daha fazla insanın orman yangını ve sonuçlarından haberdar olması gerekmektedir. En önce yangın durumunda hareket etmeyi bilmeleri gereklidir.”

Hedefler

Bu proje, yukarıda belirtilen raporların tespit edilen ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki hedefleri gerçekleştirecektir:

i) kırsal alanlarda ve komşu bölgelerdeki insanları “yangın durumunda nasıl hareket edecekleri” konusunda eğitmek;

ii) kırsal alan nüfuslarına yangın önleme becerilerini aktarmak;

iii) kırsal alanlarda orman yangınlarına karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik eylemleri pekiştirmek;

iv) orman ve yaşamın korunmasına katkıda bulunmak;

v) sivillere yönelik hazırlık programları uygulayarak nüfusun güvenliğini artırmak. 

vi) orman yangınlarında kendini koruma ve orman yangınlarını önleme konusunda eğitim modülü ve materyallerini oluşturmak.

Beklenen Sonuçları

Ayrıca, faaliyetler sonrasında aşağıdaki gibi tanımlayabileceğimiz çeşitli sonuçlar üretilecektir:

İlk olarak, kırsal alanlarda yaşayanlarla 80 görüşme (sonuç 1)
İkinci olarak, sivil koruma ve orman yangınları konusunda profesyonellerle 80 görüşme (sonuç 1)
Üçüncüsü, toplam 80 işbirliği protokolünde 24 üyeli 8 dış grup kırsal topluluklardaki eğitimleri kolaylaştırmak isteyen 32 yerel paydaş (sonuç 2)
Dördüncüsü, yerinde pilot testte 80 katılımcı, çevrimiçi pilot testte 80 katılımcıya ulaşmak (sonuç 2)
Beşinci olarak, yangın önleme ve yangına karşı kendini korumaya yönelik bir araya getirilen kaynak; beceri düzeyi artmış eğitimli 240 yetişkin toplanan 24 örnek uygulamayla orman yangınına giriş konusunda 3 eğitim ünitesi. (sonuç 2)
Son olarak, eğitim ve ünite materyallerini ücretsiz ve Açık Kaynak olarak barındıran ücretsiz eğitim platformu. Orman yangınlarında kendini koruma ve bu yangınların önlenmesi konusunda yüksek kaliteli beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi. (sonuç 3)

Orman Yangınlarından Kendini Korumak: Sonuç

Sonuç itibariyle, ortaklarla, ormanda yaşayan insanların yangında kendilerini koruyabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Ayrıca, bültenimize abone olmayı unutmayın.

Bu arada, bu makaleyi İngilizce, Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, ve Endonezyaca dillerinde okuyabilirsiniz.

Son olarak, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Pic: Pixebay – Geralt