Kapatmak için ESC 'a basın

R2-Eğitim

1 Yazı

Bu çıktı, eğitim çerçevesini oluşturan modül ünitelerinin, eğitim materyallerinin ve öğrenme ortamının oluşturulması, özelleştirilmesi ve kontrolü ile çevrimiçi platformun hazırlanmasını kapsamaktadır. Modüllere eşlik edecek ve eğiticilerin eğitiminde kullanılcak materyali ve kaynakların oluşturulmasını da Eğitmen Kılavuzu formunda ayrıca içerecektir.